Vores koncept

Vores Hereford-kreaturer opdrættes med fokus på høj dyrevelfærd. Alle dyr er fritgående hele deres liv. I sommerhalvåret er alle dyrene på græs. I vinterhalvåret har flertallet af dyrene adgang til både stald og mark, mens enkelte udelukkende holdes i løsdriftsstald. Muligheden for meget motion giver ikke alene dyrene et bedre liv, men også kraftigere muskulatur uden overflødig fedt og dermed også bedre kød.

Køerne kælver og opfostrer selv deres kalve indtil kalvene efter ca. 6 måneder når fravænningsalderen. Hele sommeren lever dyrene udelukkende af græs, som de selv afgræsser, mens de om vinteren kan æde hø, halm og korn i stalden.

Dele af vores areal er omfattet af miljøbeskyttelseslovens §3 hvilket bl.a. betyder at der hverken må gødes eller anvendes pesticider.

Vores mål er at skabe en miljøvenlig rentabel semi-konventionel drift med meget høj fokus på dyrevelfærd.

Vi er principielt imod at transportere dyr levende. Det vil sige at vi ikke ønsker at sælge dyr som ikke er født i vores egen besætning. Vi ønsker heller ikke at vores dyrs sidste oplevelse før slagtning skal være en stressende tur på en lastbil med efterfølgende opstaldning hos slagteren sammen med fremmede dyr. Derfor aflives alle dyr, der slagtes til privat-kunder, her på gården under dyrlægekontrollerede forhold og transporteres først da til slagteren, hvor de omgående skæres op og hænges til modning på køl.

Skulle I have lyst til at se vores dyr og de forhold, som de holdes under, så er I altid velkomne til at kontakte os for at komme på besøg.