Kød til efteråret

Kære kunder

Ifølge kalenderen er vi nu i den sidste sommermåned, og vores dyr har nydt græsset og solen. Flere af vores tyre er ved at være slagteklar, og vi kan levere i september måned.

Skriv derfor til os, hvis I er interesseret i en kvart ungtyr. Husk at angive om I ønsker “pistol + hakket kød”-udskæringen eller den traditionelle udskæring? (Se under “Salg af kød” for yderligere info).
Lidt om klima og kød:
Hvis man godt kan lide oksekød og samtidig ønsker minimal klimapåvirkning skal man købe lokalt. Det siger sig selv, at hvis man køber oksekød der er importeret fra Sydamerika eller USA, så er klimapåvirkningen større, end hvis man køber dansk.
Når man så skal vælge hvilket dansk oksekød man skal købe, skal man vælge kød der som vores har været fritgående på græs. Kreaturerne sørger selv for at opsamle deres føde, og den skal ikke indsamles og bearbejdes af store maskiner i sommerhalvåret, som det sker for de dyr der aldrig kommer ud.
Opsamling af CO2 sker som led i planternes fotosyntese og i særdeleshed i regnskovene. Vi producerer alt foderet til vores dyr selv, og er ikke afhængige af import af soja fra Sydamerika, der gør indhug i regnskovene.
Vores kreaturer græsser ovenikøbet på arealer, der dårligt kan anvendes til andet end afgræsning. Dermed tager vi ikke arealer ud, som kunne bruges til anden natur. Faktisk er vores kreaturer naturplejere og vi modtager støtte fra fødevareministeriet til at lade dem afgræsse ekstensive arealer, netop for at bibeholde eng-landskabet, der med sit høje plantedække medvirker til binding af kulstof i jorden.